Pomoc

Samsung Bada - Konfiguracja połączenia z Internetem

Sposób konfiguracji Internetu różni się w zależności od Twojego operatora. Wybierz swojego operatora z listy poniżej i postępuj według instrukcji poniżej.

Wybierz swojego operatora:
Samsung Bada - konfiguracja Internetu
  1. Wejdź w Menu → Ustawienia → Komunikacja → Sieć → Profile transmisji danych
  2. Wybierz Utwórz
  3. W polu Ustaw nazwę wpisz wymyśloną przez siebie, unikalną nazwę np. sainternet
  4. W polu Nazwa punktu dostępu wpisz APN odpowiedni dla swojego operatora
  5. W polu Identyfikator użytkownika
  6. W polu Hasło wpisz hasło odpowiednie dla swojego operatora
  7. Wyjdź z ustawień i wejdź do Menu → Gry i aplikacje
  8. Otwórz rozwijalne menu, wejdź w Profile transmisji danych, wybierz stworzony przez siebie profil i kliknij Ustaw
  9. Wejdź w Menu → Komunikacja i upewnij się, że opcja Użyj danych pakietowych jest włączona
Wróć do działu 'Pomoc'