Pomoc

Nokia - Konfiguracja połączenia z Internetem

Sposób konfiguracji Internetu różni się w zależności od Twojego operatora i konkretnego modelu telefonu. Wybierz swojego operatora z listy poniżej i wypróbuj jedną z trzech podanych przez nas metod konfiguracji - odpowiednią dla Twojego telefonu.

Wybierz swojego operatora:
Nokia - metoda 1
 1. Wejdź w Menu → Ustawienia → Konfiguracja → Własna konfiguracja ustawień
 2. Wybierz Opcje → Dodaj nowy → Punkt dostępu
 3. W polu Nazwa konta wpisz wymyśloną przez siebie, unikalną nazwę połączenia np. sainternet
 4. Wejdź w Ustawienia punktu dostępu → Ustawienia nośnika
 5. W polu Punkt dostępu danych pakietowych wpisz APN odpowiedni dla swojego operatora
 6. W polu Nazwa użytkownika
 7. W polu Hasło wpisz hasło odpowiednie dla swojego operatora
 8. Wróć do Menu → Ustawienia → Konfiguracja
 9. Ustaw Preferowany punkt dostępu na ten, który utworzyłeś przed chwilą
 10. Wejdź w Domyślne ustawienia konfiguracji i usuń wszystkie znajdujące się tam wpisy
 11. Wyłącz telefon i włącz go ponownie
Nokia - metoda 2
 1. Wejdź w Menu → Narzędzia → Ustawienia → Połączenie → Punkty dostępu
 2. Wybierz Opcje → Nowy punkt dostępu → Użyj ustawień domyślnych
 3. W polu Nazwa połączenia wpisz wymyśloną przez siebie, unikalną nazwę np. sainternet
 4. W polu Nazwa punktu dostępu wpisz APN odpowiedni dla swojego operatora
 5. W polu Nazwa użytkownika
 6. W polu Hasło wpisz hasło odpowiednie dla swojego operatora
 7. Wróć do menu głównego
 8. Wyłącz telefon i włącz go ponownie
Nokia - metoda 3
 1. Wejdź w Menu → Ustawienia → Łączność → Sieci docelowe → Internet
 2. Usuń wszystkie istniejące profile poza sieciami Wi-Fi, z których korzystasz
 3. Wybierz Opcje → Nowy punkt dostępu
 4. Na pytanie “Wyszukać automatycznie dostępne punkty dostępu?” odpowiedz NIE
 5. Wybierz Dane pakietowe
 6. W polu Nazwa punktu dostępu danych pakietowych wpisz wymyśloną przez siebie, unikalną nazwę np. sainternet i wybierz OK
 7. Kliknij w utworzony przez siebie punkt dostępu
 8. W polu Nazwa punktu dostępu wpisz APN odpowiedni dla swojego operatora
 9. W polu Nazwa użytkownika
 10. W polu Hasło wpisz hasło odpowiednie dla swojego operatora
 11. Kliknij Wróć
 12. Telefon próbuje łączyć się z Internetem korzystając z sieci w takiej kolejności, w jakiej widzisz je na liście. Jeżeli chcesz zmienić kolejność, zaznacz połączenie, które chcesz przenieść, wybierz Opcje → Organizuj → Zmień priorytet i kliknij dwukrotnie w pozycję, na którą chcesz przenieść połączenie.
 13. Wróć do Menu → Ustawienia → Łączność → Sieci docelowe i upewnij się, że Internet jest domyślnym połączeniem (Opcje → Połączenie domyślne → Internet)
Wróć do działu 'Pomoc'